Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Op deze website vindt u in vogelvlucht een overzicht van 2018.

UW VEILIGHEID, ONS WERK

Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkerszorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht. Wat doet de Veiligheidsregio allemaal?

1

Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing

2

Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio

3

Wij voeren regie over op veiligheid (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen

4

Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid

Adviezen & controles

In 2018 heeft Veiligheidsregio Utrecht 5.187 preventie-adviezen gegeven en zijn er 6.424 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten.

VRU illustratie gebouwen en kraan

2.527

adviezen bij Bouw
advisering ter voorkoming van onveiligheid, het aantal:
…verstrekte adviezen omgevingsvisie/-plannen en ruimtelijke ordening (omgevingsveiligheid/externe veiligheid)
96
…verstrekte wabo-adviezen gebruik
649
…verstrekte adviezen milieu
35
…verstrekte wabo-adviezen evenementen (integraal)
1.880

 

risicogericht toezicht, het aantal:
…uitgevoerde toezicht bezoeken realisatie bouw
1.585
…uitgevoerde toezicht bezoeken milieu
22
…uitgevoerde toezichtbezoeken bestaande bouw
4.105
…uitgevoerde controles bij evenementen
609
…uitgevoerde toezichtbezoeken brzo
8
…uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk
95

Opbrengsten & kosten x€1000

Risicobeheersing
14%
GHOR
3%
crisisbeheersing
5%
brandweerrepressie
78%

Stimulerende preventie

Voorlichting aan bewoners, bedrijven en instellingen over de gevaren van brand en het krijgen van tips om brand te voorkomen:

VERGROTING VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN, AANTALLEN:
gegeven voorlichtingen
136
inzetten roadshow
36
contacten via e-mail, telefoon, WhatsApp
735
zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer
45
scholen met lespakketten van ‘brandweer op school’
150
geboortepakketten
1.185

Medewerkers

Totaal aantal medewerkers VRU (kantoorpersoneel, beroeps, en vrijwilligers). 2.261

uitrukpersoneel beroeps
218
overig personeel
473
vrijwillige brandweer
1.570

Multidisciplinaire oefeningen en trainingen

Het stationsgebied in en rondom station Amersfoort was op 12 en 13 september plaats van handeling van de multidisciplinaire oefening Alert. Het ging hier om een gezamenlijke oefening van gemeente Amersfoort, Politie, Defensie, NS, ProRail, Openbaar Ministerie, de NCTV en Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Tijdens de oefening hebben deze partijen geoefend aan de hand van een scenario waarin een terroristische aanslag centraal stond.

Copi Trainingen
2
ROT trainingen
5
Alert oefening
1
Systeemoefening
1
MLO oefeningen
5
GBT oefeningen
6

Aantal GRIP incidenten

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn vijf GRIP-fasen.

Het VIC

Het VIC heeft een continu beeld van het verzorgingsgebied, komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien?

GRIP 1
15
GRIP 2
1
Aantal berichtgevingen in 2018

477

DE BRANDWEER IN BEELD

Het aantal uitrukken voor:

gebouwbranden
710
overige branden
1.914
technische hulpverlening
657
hulpverlening aan dieren
363
overige hulpverlening en assistentie politie & ambulance
2.147
AED inzet
675
basishandelingen bij bestrijding van  ongevallen met gevaarlijke stoffen
409
nodeloze uitrukken oms-systeem 
1.736
ondersteuning waterongevallen
87

Specialismen

Duiken
Hoogteredding
Technische
hulpverlening
Natuurbrand
Gevaarlijke stoffen
Rietenkapbrand

Brandweermensen

Uitrukpersoneel beroeps: 218

Beroepsbrandweermensen werken in dag- of 24-uursdiensten en verblijven gedurende die tijd op een brandweerpost.

Vrijwillige brandweer: 1.570

Vrijwilligers hebben naast hun reguliere werk een functie bij de brandweer. Zij rukken uit naar incidenten vanuit huis of werk

Jeugdbrandweer

Er zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

18.603 meldingen

Bij de regionale alarmcentrale. Centralisten nemen daar 24/7 meldingen aan. Zij handelen de meldingen met zorg voor de melder af.

melder

Voertuigen

Er zijn 111 blus-, hulpverlenings- & redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen.

12 Hulpverleningsvoertuigen

blusvoertuigen
85
hulpverleningsvoertuigen
12
redvoertuigen
14
duikteams
7
Posten
er zijn in de provincie utrecht
blauwe stip
66 brandweerposten
rode stip
in 26 gemeenten
jeugdbrandweer
er zijn in de provincie utrecht
20 jeugdbrandweerkorpsen
Download kaart brandweer

Wat doet de veiligheidsregio nog meer? Kijk op www.vru.nl voor meer informatie.