Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Op deze website vindt u in vogelvlucht een overzicht van 2017.

UW VEILIGHEID, ONS WERK

Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.

1

Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing

2

Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio

3

Wij voeren regie over op veiligheid (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen

4

Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid

Adviezen & controles

in 2017 heeft de vru 5.881 preventie-adviezen gegeven en zijn er 11.087 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten.

2.070

adviezen bij evenementen

 

advies evenementen
2.070
advies bouw
2.663
advies gebruik
893
advies overig
255
controle evenementen
 701
controle bouw
 925
controle gebruik
 8.530
 controle overig
 931

Opbrengsten & kosten x€1000

rijksbijdrage 9542 - gemeenten 71927 - openbaar meldsysteem 1031 - overige opbrengsten 1562 - onttrekkingen uit reserves 1940
Risicobeheersing
13.265
GHOR
1.818
crisisbeheersing
4.654
organisatieontwikkeling
1.200
brandweerrepressie
64.832
 
totaal kosten
85.769

Brandonderzoek

stoken (30%), koken (25%) en elektrische apparaten (14%) zijn de belangrijkste oorzaken van brand, zo blijkt uit onderzoek naar woningbranden in de VRU.

30%

STOKEN

25%

KOKEN

14%

ELEKTRISCHE APPARATUUR

Stimulerende Preventie

Binnen het programma SP worden bewoners, bedrijven en instellingen gericht voorgelicht over de gevaren van brand en krijgen tips om brand te voorkomen.

Ruim 500 vragen van burgers zijn via de mail, telefoon en WhatsApp behandeld, onder andere over brandgevaarlijke situaties, koolmonoxidevergiftiging en brandpreventie.

11.444 Leerlingen van basisschool groep 4 hebben van een brandweerman/-vrouw les gekregen over brandveiligheid. Leerlingen worden bewust gemaakt van (brand)veiligheid. In de praktijk heeft dat ook een positieve uitwerking op het thuisfront.

Medewerkers

Totaal aantal medewerkers VRU (kantoorpersoneel, beroeps, en vrijwilligers).

uitrukpersoneel beroeps
220
overig personeel
496
vrijwillige brandweer
1.567

Symposium Innoveren met Informatie

Wat doen verschillende veiligheidsregio’s en crisispartners aan informatiegestuurd werken? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we samenwerken? Deze kernvragen zijn aan bod gekomen tijdens het VRU-symposium Innoveren met informatie op 2 november 2017. Meer dan 200 professionals deelden kennis en inspireerden elkaar rondom informatiegestuurd werken binnen veiligheidsregio’s.

DE BRANDWEER IN BEELD

8.102 uitrukken in 2017

overige branden
1.525
onechte/onterechte meldingen
1.936
technische hulpverlening
442
hulpverlening aan dieren
367
overige hulpverlening en assistentie politie & ambulance
2.075
AED inzet
674
incidenten gevaarlijke stoffen
201
waterongevallen
109

en gebouwbranden 773

Specialismen

Duiken
Hoogteredding
Technische
hulpverlening
Natuurbrand
Gevaarlijke stoffen
Rietenkapbrand

Jeugdbrandweer

Er zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

Brandweermensen

 220 beroepskrachten

Beroepsbrandweermensen werken in dag- of 24-uursdiensten en verblijven gedurende die tijd op een brandweerpost.

totaal aantal meldingen in 2017: 14.600

1.567 vrijwilligers

Vrijwilligers hebben naast hun reguliere werk een functie bij de brandweer. Zij rukken uit naar incidenten vanuit huis of werk

Voertuigen

111 blus-, hulpverlenings- & redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen.

85 Blusvoertuigen
12 Hulpverlenings-
voertuigen
14 Redvoertuigen
7 Duikteams
brandweermeldkamer
Op de brandweermeldkamer nemen centralisten 24/7 meldingen aan. Zij handelen de meldingen met zorg voor de melder af, maar niet alle meldingen leiden tot een uitruk.
posten
er zijn in de provincie utrecht 67 brandweerposten in 26 gemeenten
 
Download kaart brandweer

Wat doet de veiligheidsregio nog meer? Kijk op www.vru.nl voor meer informatie.